Články‎ > ‎Články - Benešov‎ > ‎

Beseda na téma bydlení s JUDr. Křečkem

přidáno: 3. 7. 2011 2:31, autor: MO ČSSD Benešov   [ aktualizováno 3. 7. 2011 15:07 ]
V souvislosti s připravovanou privatizací bytového fondu v Benešově jsme uspořádali besedu s poslancem JUDr. Stanislavem Křečkem na téma bydlení.

Beseda se konala 18. května 2011 v 18 hodin v zasedací místnosti Domu s pečovatelskou službou na Malém náměstí. Nezvykle vysoká účast občanů ukázala, že téma privatizace bytového fondu silně přitahuje pozornost obyvatel Benešova.

Na úvod besedy se slova ujal Jaroslav Duras, předseda benešovské ČSSD a bývalý místostarosta Benešova, který přivítal přítomné a představil JUDr. Stanislava Křečka a jeho aktivity v politice, advokacii a ve Sdružení nájemníků ČR. Ještě před předáním slova JUDr. Křečkovi podal J. Duras občanům konkrétní informace o hospodaření města s bytovým fondem, z nichž vyplynulo, že příjmy z nájemného výrazně převyšují výdaje na správu domů, díky čemuž bytový fond představuje pro město významný zdroj stálého příjmu. Proti privatizaci chystané pravicovým vedením města tak vyslovil námitky nejen z hlediska sociálního, nýbrž i z ekonomického.


Když se slova ujal JUDr. Stanislav Křeček, seznámil přítomné nejprve se změnami, které pro bydlení a nájemní vztahy přinese vládou chystaná novela Občanského zákoníku. Poté už přešel k tématu privatizace bytů a právních aspektů tohoto úkonu. Připustil, že privatizace může být vhodným řešením tam, kde jsou nájmy neúměrně vysoké. Na tato slova jsme si vzpomněli o několik týdnů později, když přišla z radnice zpráva o plánovaném skokovém navýšení nájemného v bytových i nebytových prostorách. Že by se vedení města snažilo tímto způsobem posílit své privatizační záměry?

JUDr. Křeček rovněž varoval před některými zdánlivě výhodnými právnickými formami, do nichž může být privatizovaný dům převeden. Doslova řekl: "Do ničeho jiného než do společenství vlastníků nebo do družstva se nenechte natlačit!" U obou těchto forem uvedl jejich základní principy a z nich vyplývající výhody a nevýhody. Přítomní si tak mohli udělat obrázek o tom, jaká forma by pro ně byla přijatelnější.

V následné diskuzi projevovali občané zájem především o konkrétní údaje k zamýšlené privatizaci, tedy které byty se budou privatizovat, jakou formou, a hlavně za kolik se budou prodávat. Tyto otázky ovšem měly směřovat především na vedení města, které dosud žádně bližší informace nezveřejnilo - pravděpodobně proto, že zatím nebylo učiněno žádné konečné rozhodnutí.


Beseda splnila svůj účel a iniciovala veřejnou diskuzi kolem chystané privatizace bytového fondu v Benešově. I nadále se budeme snažit přinášet benešovské veřejnosti názory odborníků nad důležitými otázkami budoucnosti města a doufáme, že i další besedy, které připravujeme, se budou těšit podobně velkému zájmu občanů.