Náš program 2010

Program pro Benešov

I při řešení konkrétních otázek, které se týkají každodenního života v Benešově, se snažíme vycházet ze základních principů a programových cílů sociální demokracie, jimiž jsou zejména:
 • svoboda
 • demokracie
 • sociální spravedlnost
 • rovné příležitosti
 • solidarita
 • odpovědnost za trvale udržitelný rozvoj
V současném volebním období nejsou naši zastupitelé součástí městské rady, takže na řízení města máme jen nepřímý vliv. Proto se snažíme poctivě plnit opoziční roli - důsledně kontrolovat hospodaření města, dohlížet na rozhodnutí městské rady a předkládat alternativy vůči jejím návrhům.

V rozporu s vládnoucí pravicovou koalicí na radnici jsme především:
 • proti dalšímu zvyšování cen vodného a stočného
 • proti privatizaci podstatné části bytového fondu
 • proti neopodstatněnému skokovému zvýšení nájmů v bytových i nebytových prostorách
 • proti privatizaci školních jídelen
Naopak ve shodě s dalšími politickými silami ve městě usilujeme mimo jiné o:
 • příjemné prostředí k životu
 • průhledné veřejné zakázky
 • zesílení komunikace s občany
 • zkvalitnění práce Městské policie
 • vstřícný a efektivní Městský úřad
 • další rozvoj kultury, vzdělávání, sportu i podnikání na území Benešova

Program pro Českou republiku

Programové dokumenty ČSSD na celorepublikové úrovni jsou ke stažení na stránkách ČSSD v sekci Dokumenty.